Prosopography: Gouw (2009), no. 153

Prosopography ID: 958
Prosopography: Gouw (2009), no. 153
Person: Titus Flavius Archibios from Alexandria (Egypt)