Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 244

Prosopography ID: 929
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 244
Person: Achilleus son of Kopryl[- from Hermopolis? (Egypt)