Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 217

Prosopography ID: 540
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 217
Person: Anoubion (Pheidos) from Alexandria (Egypt)