Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 205

Prosopography ID: 538
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 205
Person: Aeithales from Alexandria (Egypt)