Prosopography: Gouw (2009), no. 15

Prosopography ID: 463
Prosopography: Gouw (2009), no. 15
Person: (Titus?) Aelius Granianus from Sikyon (Sykionia)