Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 240

Prosopography ID: 171
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 240
Person: Aurelius Stephanos son of Achilleus from Oxyrhynchos (Egypt)