Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 239

Prosopography ID: 169
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 239
Person: Aurelius Sarapodioskoros son of Kollouthion from Memphis? (Egypt)