Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 237

Prosopography ID: 167
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 237
Person: Aurelius Sarapammon son of Leonides from Memphis? (Egypt)