Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 236

Prosopography ID: 165
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 236
Person: Aurelius Nemesion son of Leontas from Memphis (Egypt)