Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 232

Prosopography ID: 157
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 232
Person: Aurelius Herakleios from Oxyrhynchos (Egypt)