Prosopography: Gouw (2009), no. 126

Prosopography ID: 13836
Prosopography: Gouw (2009), no. 126
Person: Publius Cornelius aristos son of Eirenaios from Ephesos (Ionia)