Prosopography:

Prosopography ID: 10626
Prosopography:
Person: Eraton son of Eucharides from Opous (Locris? )