Prosopography:

Prosopography ID: 10621
Prosopography:
Person: Kriton son of Simias from Thespiai (Boiotia)