Prosopography:

Prosopography ID: 10620
Prosopography:
Person: Kallikles son of Homoloichos from Thespiai (Boiotia)