Prosopography:

Prosopography ID: 10559
Prosopography:
Person: [Sos]tratos son of [---]os from Nikaia (Bithynia)