Place: Ambrakia (Epirus)

Place ID: 468
Place Name: Ambrakia
Region Name: Epirus
List of "Native Sons":
Tlasimachos
Andromachos
Links:
Pleiades
Trismegistos