Place: Chaironeia (Boiotia)

Place ID: 396
Place Name: Chaironeia
Region Name: Boiotia
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
Links:
Pleiades
Trismegistos