Place: Saittai (Lydia)

Place ID: 395
Place Name: Saittai
Region Name: Lydia
List of "Native Sons":
Marcus Aurelius Artemidoros
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
Links:
Pleiades
Trismegistos