Place: Ambrakia (Epeiros)

Place ID: 3604
Place Name: Ambrakia
Region Name: Epeiros
List of "Native Sons":
Sophron