Place: Thasos (Thasos)

Place ID: 311
Place Name: Thasos
Region Name: Thasos
List of "Native Sons":
Theopompos son of Melesidemos
Theogenes/Theagenes son of Timoxenos
Links:
Pleiades
Trismegistos