Place: Kroton (Italy)

Place ID: 301
Place Name: Kroton
Region Name: Italy
List of "Native Sons":
Phayllos
___
Milon son of Diotimos
Links:
Pleiades
Trismegistos