Place: Tenea (Corinthia)

Place ID: 296
Place Name: Tenea
Region Name: Corinthia
List of "Native Sons":
Thaumastos son of Epiktetos
Links:
Pleiades
Trismegistos