Place: Hierokaisareia (Lydia)

Place ID: 294
Place Name: Hierokaisareia
Region Name: Lydia
List of "Native Sons":
___
Agathopous son of Dionysios
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
List of Festivals:
Artemisia Sebasta
Links:
Pleiades
Trismegistos