Place: Aizanoi (Phrygia)

Place ID: 283
Place Name: Aizanoi
Region Name: Phrygia
List of "Native Sons":
Titus Aurelius Beryllos
Antonius Asklepiades
Links:
Pleiades
Trismegistos