Place: Halikarnassos (Caria)

Place ID: 27
Place Name: Halikarnassos
Region Name: Caria
List of "Native Sons":
Phormion
Asiatikos
Drakontomenes son of Hierokles
List of Festivals:
Archegesia
Kaisareia
Links:
Pleiades
Trismegistos