Place: Nikopolis? (Epirus)

Place ID: 16333
Place Name: Nikopolis?
Region Name: Epirus
List of Festivals:
Aktia?