Place: Eumeneia (Phyrgia)

Place ID: 11174
Place Name: Eumeneia
Region Name: Phyrgia
List of "Native Sons":
Aurelius Eutychus son of Hermos