Person: ([architheoros])

Person ID: 9486
Alternative Name: [architheoros]
List of Festivals:
Erotideia kai Rhomaia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Erotideia kai Rhomaia in Thespiai (Boiotia) on ( -86 to -50 )
List of References:
IG II(2), 1054 = SEG 32.128