Person: Kallon son of Kallimachos from Thebes (Boiotia)

Person ID: 9464
Name: Kallon
Father's Name: Kallimachos
Place of Origin: Thebes (Boiotia)
List of Festivals:
Erotideia kai Rhomaia? in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Erotideia kai Rhomaia? in Thespiai (Boiotia) on ( -86 to -50 )
List of Disciplines:
riding: keles (teleios)
List of References:
I.Thesp 186 = IG VII 1770 = BCH 19 (1895) 372, 22 + 369, 19
List of Prosopographies: