Person: [E]ugeneidas son of Aristeas from Thebes (Boiotia)

Person ID: 9442
Name: [E]ugeneidas
Father's Name: Aristeas
Place of Origin: Thebes (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
riding: zeugos (diaulos)
List of References:
I.Oropos 529
List of Prosopographies: