Person: [---]okrates son of Antigonos from Larissa (Thessaly)

Person ID: 9441
Name: [---]okrates
Father's Name: Antigonos
Place of Origin: Larissa (Thessaly)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
riding: keles (teleios)
List of References:
I.Oropos 529
List of Prosopographies: