Person: Mnasimacha son of Phoxinos from Krannon (Thessaly)

Person ID: 9439
Name: Mnasimacha
Father's Name: Phoxinos
Place of Origin: Krannon (Thessaly)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
chariot: tethrippon (polikon)
List of References:
I.Oropos 529
List of Prosopographies: