Person: Apollonides son of Apollonides from Kyme (Aeolis)

Person ID: 9438
Name: Apollonides
Father's Name: Apollonides
Place of Origin: Kyme (Aeolis)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
chariot: synoris (teleia)
List of References:
I.Oropos 529
List of Prosopographies: