Person: Hybristas son of Chanas from Pelinna (Thessaly)

Person ID: 9437
Name: Hybristas
Father's Name: Chanas
Place of Origin: Pelinna (Thessaly)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
riding: keles (polikos)
List of References:
I.Oropos 529
List of Prosopographies:
Mannheim ID 543