Person: Metrodoros son of Artemidoros from Smyrna (Ionia)

Person ID: 9422
Name: Metrodoros
Father's Name: Artemidoros
Place of Origin: Smyrna (Ionia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
running: dolichos
List of References:
I.Oropos 528
List of Prosopographies: