Person: son of [---]phantos/phantes? from Ephesos (Ionia)

Person ID: 9406
Name:
Father's Name: [---]phantos/phantes?
Place of Origin: Ephesos (Ionia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
combat sports: pankration
List of References:
I.Orpos 527
List of Prosopographies: