Person: Xenon son of Meixilaos from Thebes (Boiotia)

Person ID: 9403
Name: Xenon
Father's Name: Meixilaos
Place of Origin: Thebes (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
pentathlon: pentathlon
List of References:
I.Oropos 525
List of Prosopographies: