Person: Praxias son of Herogeiton from L[---] ( )

Person ID: 9401
Name: Praxias
Father's Name: Herogeiton
Place of Origin: L[---] ( )
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
chariot: tethrippon (teleion)
List of References:
I.Oropos 525
List of Prosopographies: