Person: Eukleidas son of Dionysodoros from ?

Person ID: 9391
Name: Eukleidas
Father's Name: Dionysodoros
Place of Origin: ?
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
riding: zeugos (diaulos)
List of References:
I.Oropos 525
List of Prosopographies: