Person: Dexias son of Echelaidas from Epidamnos (Illyria?)

Person ID: 9387
Name: Dexias
Father's Name: Echelaidas
Place of Origin: Epidamnos (Illyria?)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
running: hippios
List of References:
I.Oropos 525
List of Prosopographies: