Person: Sostratos son of Nikephoros from Thespiai (Boiotia)

Person ID: 9378
Name: Sostratos
Father's Name: Nikephoros
Place of Origin: Thespiai (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -80 )
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -80 )
List of Disciplines:
combat sports: pale
combat sports: pankration
List of References:
I.Oropos 523
List of Prosopographies: