Person: Euktrates son of Proteas from Oropos (Boiotia)

Person ID: 9367
Name: Euktrates
Father's Name: Proteas
Place of Origin: Oropos (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -80 )
List of Disciplines:
combat sports: pugme
List of References:
I.Oropos 523
List of Prosopographies: