Person: son of [---]thas from Smyrna (Ionia)

Person ID: 9347
Name:
Father's Name: [---]thas
Place of Origin: Smyrna (Ionia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -80 )
List of Disciplines:
pentathlon: pentathlon
List of References:
I.Oropos 522
List of Prosopographies: