Person: ([military athlete]) son of Kleitomachos

Person ID: 8103
Alternative Name: [military athlete]
Father's Name: Kleitomachos
List of Festivals:
Stena in Larisa (Thessaly)
List of Events:
Stena in Larisa (Thessaly) on ( -25 to 25 )
List of Disciplines:
military: skopos (pezon)
List of References:
IG IX.2, 527