Person: Kointos Kas[-] Metrodoros from Ephesos? (Ionia)

Person ID: 763
Name: Kointos Kas[-] Metrodoros
Place of Origin: Ephesos? (Ionia)
Date Range: -100 to 400
List of References:
I.Ephesos 967
List of Prosopographies:
Brunet (1998), no. 80