Person: Kaphisias? from Akraiphia (Boiotia)

Person ID: 7606
Name: Kaphisias?
Place of Origin: Akraiphia (Boiotia)
List of Festivals:
Nemea in Argos (Argeia)
List of Events:
Nemea in Argos (Argeia) on ( -250 to 400 )
List of Agonistic Titles:
periodonikes
List of References:
IG VII 2721
List of Prosopographies:
Kostouros (2008), no. 285
LGPN-V3b28784
Comment: The man is only identified as a periodonikes.