Person: Marcus Neoptolemus son of Diodotos from Philadelphia (Lydia)

Person ID: 7584
Name: Marcus Neoptolemus
Father's Name: Diodotos
Place of Origin: Philadelphia (Lydia)
List of Festivals:
Nemea in Argos (Argeia)
List of Events:
Nemea in Argos (Argeia) on ( 116 to 117 )
List of Agonistic Titles:
nemeonikes
List of References:
SEG 40.1059 = TAM 5.1544 = EA 15 (1990) 68, 32
List of Prosopographies:
Kostouros (2008), no. 129