Person: Kalleas son of Kallekrates from Sparta? (Lakonia)

Person ID: 7580
Name: Kalleas
Father's Name: Kallekrates
Place of Origin: Sparta? (Lakonia)
List of Festivals:
Nemea in Argos (Argeia)
List of Events:
Nemea in Argos (Argeia) on ( 138 to 161 )
List of Agonistic Titles:
nemeonikes
List of References:
IG V,1 64
List of Prosopographies:
Kostouros (2008), no. 81