Person: Zosimos son of Tryphon from Argos (Argeia)

Person ID: 7150
Name: Zosimos
Father's Name: Tryphon
Place of Origin: Argos (Argeia)
List of Festivals:
Megala Traianeia Hadrianeia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Megala Traianeia Hadrianeia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( 150 to 190 )
List of Disciplines:
literature/oratory: poiesis (eis mousas)
List of References:
IThesp 177
Jamot, BCH 19 (1895), pp. 342-345, n. 16
Manieri (2009), Thes. 43, pp. 414-416
Mette (1977), IIC, 5d
Plassart, Laographia 7 (1923), pp. 177-180, n. 1
SEG III, 334
Comment: [Zo]simos (Manieri).