Person: Her[---] son of Biottos from Thespiai (Boiotia)

Person ID: 7014
Name: Her[---]
Father's Name: Biottos
Place of Origin: Thespiai (Boiotia)
List of Festivals:
Erotideia kai Kaisareia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Erotideia kai Kaisareia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( ? to 100 )
List of Disciplines:
literature/oratory: enkomion (enkomiographos eis Erota kai Romaious)
List of References:
IThesp 175
Manieri (2009), Thes. 53, pp. 427-430
Moretti (1981), p. 71
Roesch, Teiresias, App. Epigr. (1979), pp. 2-3, n. 1 (= SEG XXIX, 452)
Comment: Name is very fragmentary.